Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

product chesty
product chesty

Bisolvon® Citron lösliga tabletter

Bisolvon® Citron lösliga tabletter

Bisolvon är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Löslig tablett kan tas av vuxna och barn över 12 år.
Den aktiva substansen bromhexin är den mest använda substansen mot slemhosta i Sverige.*
Ta Bisolvon® Citron lösliga tabletter när du önskar en varm och lindrande dryck för att behandla slemhosta som ger dig obehag. Bisolvon Citron lösliga tabletter kan även blandas med kallt vatten.

Indikation

Bisolvon Citron används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.
Bisolvon® Citron lösliga tabletter löses upp i varmt eller kallt vatten. Löser upp, tunnar ut och underlättar upphostning av slem vid slemhosta.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 löslig tablett 3 gånger dagligen.
Lägg tabletten i ett glas eller en kopp. Häll över kallt eller varmt vatten. Tabletten löses då snabbt upp. Rör om innan du dricker lösningen.
Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.
Graviditet och amning: Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Citron under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.
Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Innehållsförteckning

Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 8 mg.
Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vinsyra, acesulfamkalium (sötningsmedel), citronarom, pepparmintarom, Makrogol 6000, fumarsyra, talk, betakaroten 1% (all-rac-alfa-tokoferol, medellångkedjiga triglycerider, betakaroten, natriumaskorbat, maltodextrin, akacia, kiseldioxid, sackaros: 5 mg/tablett).

Bipacksedel

Bisolvon (bromhexin), mukolytika. Löslig tablett 8mg. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid överkänslighet mot bromhexin eller mot något hjälpämne. Inte heller vid magsår eller blodiga upphostningar. Till barn 1-12 år rekommenderas flytande lösning. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon.


Läs bipacksedeln noga före användning.

*Källa: Reveal, försäljning i apotek, helår 2017, antal sålda förpackningar (receptfria + receptbelagda) inom R05C (Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel)

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt