Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

banner

Bisolvon® Citron lösliga tabletter

Bisolvon® Citron lösliga tabletter

Bisolvon® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon® är Sveriges mest sålda hostmedicin.*
Ta Bisolvon® Citron löslig tablett när du önskar en varm och lindrande dryck för att behandla din slemhosta. Bisolvon® Citron löses upp i kallt eller varmt vatten och kan tas av vuxna och barn från 12 år.

Indikation

Bisolvon Citron används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.
Bisolvon® Citron lösliga tabletter löses upp i varmt eller kallt vatten. Löser upp, tunnar ut och underlättar upphostning av slem vid slemhosta.

Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 löslig tablett 3 gånger dagligen.
Lägg tabletten i ett glas eller en kopp. Häll över kallt eller varmt vatten. Tabletten löses då snabbt upp. Rör om innan du dricker lösningen.
Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Innehållsförteckning

Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 8 mg.
Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vinsyra, acesulfamkalium (sötningsmedel), citronarom, pepparmintarom, Makrogol 6000, fumarsyra, talk, betakaroten 1% (all-rac-alfa-tokoferol, medellångkedjiga triglycerider, betakaroten, natriumaskorbat, maltodextrin, akacia, kiseldioxid, sackaros: 5 mg/tablett).

Bipacksedel / Bruksanvisning

Bisolvon (bromhexin), mukolytika. Löslig tablett 8mg. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid överkänslighet mot bromhexin eller mot något hjälpämne. Inte heller vid magsår eller blodiga upphostningar. Till barn 1-12 år rekommenderas flytande lösning. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon. Vid graviditet eller amning rådfråga sjukvården innan användning. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas.


Läs bipacksedeln noga före användning.

*IQVia, Totalt Apotek, Kategori hosta, Försäljning antal sålda enheter, rullande helår tom 23 maj 2021

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt