Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

product chesty
product chesty

Bisolvon® 1,6 mg/ml oral lösning mot slemhosta

Bisolvon® 1,6 mg/ml oral lösning

Bisolvon® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon® 1,6 mg/ml kan tas av vuxna och barn från 6 år. Den aktiva substansen bromhexin är den mest använda substansen mot slemhosta i Sverige.*
Bisolvon® 1,6mg/ml oral lösning kommer i körsbär/chokladsmak och doskopp medföljer.

Indikation

Bisolvon® 1,6 mg/ml oral lösning, löser slemmet, tunnar ut det och gör det lättare att hosta upp. Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Barn mellan 6-12 år: 2,5ml 3 gånger dagligen.
Vuxna och barn över 12 år: 5ml 3 gånger dagligen.
Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.
Graviditet och amning: Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.
Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Bisolvon® 1,6 mg/ml oral lösning är bromhexinhydroklorid. Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra (konserveringsmedel E 210), levomentol samt aromämnen (körsbär och choklad).

Bipacksedel

Bisolvon (bromhexin), mukolytika. Oral lösning 1,6mg/ml. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid överkänslighet mot bromhexin eller mot något hjälpämne. Inte heller vid magsår eller blodiga upphostningar. Till barn 1-5 år rekommenderas flytande lösning 0,8 mg/ml. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon.

Läs bipacksedeln noga före användning.

*Källa: Reveal, försäljning i apotek, helår 2017, antal sålda förpackningar (receptfria + receptbelagda) inom R05C (Expektorantia, exkl. kombinationer med hostdämpande medel)

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt