Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

faq banner question
monsters banner
Tar hand om din
hosta

Vanliga Frågor & Svar

Hur kan Bisolvon® hjälpa till att behandla slemhosta?

Bisolvon® har ett brett sortiment för att behandla slemhosta.

Läs mer om de olika produkterna som kan hjälpa dig behandla din hosta

Var kan jag köpa Bisolvon®?

Bisolvon® kan köpas utan recept. Den kan köpas på apotek, i dagligvaruhandeln samt i servicehandeln, tex. på bensinstationer. Be om råd på ditt apotek om du behöver hjälp att välja den produktvariant som passar bäst för dig eller ditt barn.

Kan barn använda Bisolvon® produkter?

De flesta Bisolvon® produkter kan tas av barn i olika åldersgrupper. Vänligen läs mer om de olika produkterna i produktavsnitten och de tillgängliga bipacksedlarna.

Vad är fördelarna med Bisolvon®?

Bisolvon® erbjuder en rad produkter för att behandla slemhosta.


Bisolvon® har en solid bakgrund med över 50 år som läkemedel. Den är väl studerad och är känd över hela världen. Bisolvon® löser upp segt slem i luftvägarna, gör slemmet lättare och mindre smärtsamt att hosta upp.


Läs mer om Bisolvon® genom att klicka dig genom de olika produktavsnitten.

Kan personer med diabetes ta Bisolvon®?

Ja, alla Bisolvon®-produkter kan tas av personer med diabetes. Vissa produkter innehåller väldigt låga nivåer av kolhydrater. För mer information, se bipacksedeln.

Hur ska Bisolvon® förvaras?

I allmänhet har Bisolvon® inga speciella förvaringskrav. Men den ska vanligtvis inte förvaras i kylskåp. Bisolvon® ska förvaras utom räckhåll för barn. För mer information om förvaring, se bipacksedeln för respektive produkt.

Kan man ta Bisolvon® när man är gravid eller ammar?

Liksom för alla läkemedel ska du rådfråga läkare innan du tar Bisolvon® om du är gravid, om det är troligt att du kommer att bli gravid eller om du ammar. Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon® under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Vad används Bisolvon® till?

Bisolvon® används för att behandla slemhosta eller produktiv hosta. Den aktiva substansen bromhexin gör segt slem tunnare och mer lättflytande. Bisolvon® underlättar luftvägarnas eget renhållningsarbete.

Vad är bromhexin?

Bromhexin, den aktiva substansen i Bisolvon® är ett beprövat ämne med lång tradition. Bromhexin utvecklades för över 50 år sedan som ett syntetiskt derivat av vasicin och har slemlösande och förtunnande effekt på slem i luftvägarna. Den asiatiska växten Adhatoda vasica innehåller vasicin. Vasicin var redan välkänt inom den ayurvediska medicinen för sin slemlösande verkan i luftvägarna. Bromhexin introducerades första gången i form av Bisolvon® 1963.

Kan personer med diabetes ta Bisolduo® mot rethosta?

Bisolduo® Sugtabletter är lämplig för diabetiker eftersom produkten är sockerfri. Bisolduo® Sirap innehåller socker (3,5 gram socker per 5ml dossked), och därför rekommenderar vi att rådfråga sjukvården om du är osäker på om denna produkt är lämplig för dig.

Kan gravida/ammande använda Bisolduo®?

Det finns ingen anledning att begränsa intag eller användning av Bisolduo® Sugtabletter under graviditet eller amning. Men om du är gravid eller ammar så rådgör ändå med din läkare innan du tar Bisolduo® Sugtabletter.
Bisolduo® Sirap: eftersom det inte finns tillräckligt med information rekommenderas inte användningen av Bisolduo® Sirap under graviditet eller amning.

Hur fungerar Bisolduo®?

Bisolduo® behandlar rethostan lokalt (verkar direkt på slemhinnorna). Den har en dubbel effekt:
1. hjälper till att fukta och lugna halsen och stilla hostan
2. hjälper till att skydda halsen mot ytterligare irritation

Kommer citron- och jordgubbssmaken i Bisolduo® Sugtabletter från naturliga aromämnen?

Produkten (båda smakerna) består av flera smakämnen som delvis härrör från naturliga smaker och dels från andra icke-naturliga aromämnen.

Hur länge håller en öppnad flaska av Bisolduo® Sirap?

Öppnad flaska bör förvaras väl försluten, i rumstemperatur och i ytterförpackningen. Den håller då 3 månader efter öppningsdatumet.

Vad är ett växtbaserat läkemedel (VBL)?

Ett växtbaserat läkemedel är ett läkemedel vars aktiva beståndsdel har sitt ursprung i växtriket. Växtbaserade läkemedel godkänns med samma krav som på vanliga läkemedel, baserat på kliniska studier, eller med väletablerad medicinsk användning som grund. För att godkännas som ett läkemedel med väletablerad medicinsk användning måste det ha använts under en period av minst 10 år inom den europeiska gemenskapen och dess effekt och säkerhet styrkts genom beprövad erfarenhet och vetenskapliga studier.

Kan jag använda Bisolnatural® Complete om jag är gravid eller ammar?

Rådgör med läkare om du är gravid eller ammar innan du använder Bisolnatural® Complete.

Kan personer med diabetes ta Bisolnatural® Complete?

För dig som har diabetes är det viktigt att veta att Bisolnatural® Complete innehåller socker (4.1 gram socker per 5ml dossked), och därför rekommenderar vi att rådfråga sjukvården om du är osäker på om denna produkt är lämplig för dig.

Hur länge håller en öppnad flaska av Bisolnatural® Complete?

Öppnad flaska bör förvaras väl försluten, i rumstemperatur och i ytterförpackningen. Den håller då 3 månader efter öppningsdatumet.

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt