Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

product chesty children

Bisolvon® 0,8 mg/ml oral lösning mot slemhosta hos barn

Bisolvon® 0,8 mg/ml oral lösning

Bisolvon är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. För vuxna och barn från 1 år.
Om dina barn får slemhosta kan du behandla dem med Bisolvon® 0,8 mg/ml oral lösning. Den finns i två smaker: Jordgubb och Körsbär/Choklad.

Indikation

Bisolvon® 0,8 mg/ml oral lösning löser slemmet som uppstår vid slemhosta, tunnar ut och gör det lättare att hosta upp.


Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Barn mellan 1-5 år: 2,5ml 3 gånger dagligen

Barn mellan 6-12 år: 2,5-5ml 3 gånger dagligen

Vuxna och barn över 12 år: 10ml 3 gånger dagligen

Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Bisolvon 0,8 mg/ml är bromhexinhydroklorid. Övriga innehållsämnen är renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra (konserveringsmedel E 210), levomentol samt aromämnen (körsbär och choklad). Övriga innehållsämnen Bisolvon Jordgubb 0,8 mg/ml: renat vatten, flytande maltitol, sukralos, bensoesyra (konserveringsmedel E 210), hydroxietylcellulosa samt aromämnen (jordgubb och körsbär).

Bipacksedel / Bruksanvisning

Bisolvon (bromhexin), mukolytika. Oral lösning 0,8mg/ml. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid överkänslighet mot bromhexin eller mot något hjälpämne. Inte heller vid magsår eller blodiga upphostningar. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas.


Läs bipacksedeln noga före användning.

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt