Sanofi

Vänligen välj ditt land för att läsa mer om vilka produkter som finns tillgängliga på din marknad.

Europa
Sydamerika
Asien / Australien / Afrika

Tar hand om

banner

Bisolvon® tablett mot slemhosta

Bisolvon® tabletter

Bisolvon® är ett receptfritt läkemedel som används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem. Bisolvon® är Sveriges mest sålda hostmedicin.*
Ta Bisolvon® tabletter när du önskar en hostmedicin i tablettform. Tabletterna, som är utan smak och lätta att svälja, kan tas av vuxna och barn från 12 år.

Indikation

Bisolvon används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.
Bisolvon® tabletter är lätta att svälja. De löser upp slemmet, gör det mer tunnflytande och gör det lättare att hosta upp.


Läs bipacksedeln noga före användning.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (8mg) 3 gånger dagligen. Tabletterna bör sväljas med vätska.
Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas.
Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

Ingredienser

Bisolvon tabletter innehåller den aktiva substansen bromhexinhydroklorid 8 mg. Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 74 mg/tablett, majsstärkelse, magnesiumstearat.

Bipacksedel / Bruksanvisning

Bisolvon (bromhexin), mukolytika. Tabletter 8mg. Receptfritt läkemedel. Vid hosta med segt slem. Använd inte vid överkänslighet mot bromhexin eller mot något hjälpämne. Inte heller vid magsår eller blodiga upphostningar. Till barn 1-12 år rekommenderas flytande lösning. Barn under 1 år ska inte behandlas med Bisolvon. Vid graviditet eller amning rådfråga sjukvården innan användning. Om ingen förbättring sker inom två veckor ska läkare kontaktas.


Läs bipacksedeln noga före användning.

*IQVia, Totalt Apotek, Kategori hosta, Försäljning antal sålda enheter, rullande helår tom 23 maj 2021

Ansvarsfriskrivning

Du är på väg att lämna bisolvon.se
Om du vill gå vidare, vänligen klicka på ”Fortsätt”. Länken till den här hemsidan är endast för information, Sanofi ansvarar inte för innehållet på hemsidan.

Fortsätt Avbryt